Agencija za prevođenje Lexis

Prevodilac nije samo neko ko je poznavalac stranog jezika, čak i kada ga zna vrlo dobro.

Lexis

Jezik je medijum pomoću kojeg čovek izgrađuje i tumači svet u kojem živi, a uz to i osnovno sredstvo interakcije i komunikacije među ljudskim bićima i bitan preduslov svekolikog čovekovog stvaralaštva.


Jezik u ovom opštem smislu deo je genetskog nasleđa ljudskog roda, a manifestuje se u hiljadama posebnih jezika kojima govore pojedine društvene zajednice širom sveta.

Svi jezici su u nečemu slični, i po tome su svi oni oni jezici, i svi se oni u nečemu razlikuju, pa su tako svi oni različiti jezici.

Jeziku pridajemo važnost i kao sredstvu koje treba da nam pomogne da razumemo sami sebe i društvo kojem pripadamo, da razrešimo neke probleme i sukobe koji nastaju u međuljudskim odnosima.

o nama
icon images

Prevodi

Profesionalne i stručne prevode rade ovlašćeni sudski tumači i prevodioci, preveli smo preko hiljade stranica poslovne i pravne dokumentacije,stručnih i naučnih radova iz medicine i farmacije i mnogih drugih oblasti

icon images

Sudski tumač

Najbrži i najpovoljniji prevodi sa overom sudskog tumača, sudski tumač je profesionalni prevodilac, ovlašćen od strane suda koji svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalnom dokumentu

icon images

Kursevi engleskog

znanje jezika je postao skoro neophodan preduslov za dobijanje odgovarajućeg ili bolje plaćenog posla tako da je jedan od prioriteta naše agencije podučavanje opšteg i poslovnog engleskog jezika

SAZNAJTE KAKO JE LAKO DOĆI DO PREVODA

PREVOĐENJE JE VEŠTINA

U tekstu koji je dobro preveden, ne bi smelo da se oseti da je tekst prevođen, već da zvuči kao da je izvorno napisan u duhu jezika na koji je prevođen.To je veština prevodioca.

Prevodilac nije samo neko ko je poznavalac stranog jezika, čak i kada ga zna vrlo dobro.

Iz tog razloga kod nas rade isključivo diplomirani filolozi, sudski tumači sa iskustvom.

Prevodilac poseduje veštinu da određeni tekst prenese u drugi jezik prilagođavajući ga duhu tog drugog jezika.